Hunajarinki - tuotannollinen ryhmä

Savon Mehiläishoitajat ry:n jäsenistä osa on verkostoitunut tuotannolliseen yhteistyöhön, joka toimii nimellä Hunajarinki. Ringissä on mukana myös ry:seen kuulumattomia jäseniä. Ryhmään kuuluu 20 tarhausta.

Mehiläistalouden verkostoitumis- ja toimintamalli Hunajarinkiverkoston luominen alkoi 1997 Korpiahon Hunaja Oy:n johtamana Pomo-hankkeena, jossa yhteistyökumppanina oli Varpaisjärven kansalaisopisto. Hunajarinki on Korpiahon ideoima pioneerihanke, jolla haetaan kannattavuutta, koulutusta, logistiikkaa ja markkinointivahvuuksia verkostoitumisen avulla. Koulutimme vuosien 97-2002 aikana yli viisikymmentä uutta mehiläistarhaajaa alueellemme. Näistä osa verkostoitui Korpiahon kanssa Hunajarinki -ryhmäksi. Kesällä -98 verkosto määritteli yhteiset tavoitteensa yhteistyösopimuksella. Kyseessä ei ole juridinen oikeustoimikelpoinen yhteisö vaan itsenäisten yrittäjien verkosto, jonka toimintaa ohjaa kirjallinen sopimus. Hunaja lingotaan ja käsitellään keskitetysti Korpiahon välineillä. Ringin tarhaajien ei tarvitse hankkia lainkaan omia hunajan käsittelyyn tarvittavia laitteita ja kiinteistöjä. Tuotteiden markkinoinnista vastaa Korpiaho. Rinkiläisillä on halutessaaan mahdollista markkinoida loppukäyttäjille kaikkia Korpiahon tuotteita. Pesien lisäostot ja hoitotarvikehankinnat teemme yhteisostoina suurempina erinä. Toiminnan tarvitsemaa varastotilaa löytyy Korpiahon tiloista. Vahan käsittely ja kehien desinfiointi tapahtuu Korpiahon tehokkailla laitteilla.

Ringin toiminnan tavoitteena ovat; yhtenäinen laatu ja toimintatavat, kustannussäästöt tarhaustoiminnassa sekä kone- ja kiinteistökuluissa, tietotaidon lisääminen, vahvuudet markkinoinnissa ja logistiikassa. Toiminta-alueena on koko Suomi. Yhteistyöverkoston kouluttaminen oli vuoden 2002 alkuun saakka Korpiahon vastuulla, jonka jälkeen koulutuksesta on huolehtinut Savon Mehiläishoitajat ry. Koulutustoiminnassa yhteistyökumppanina ovat olleet Savon Ammatti- ja aikuisopisto ja Varpaisjärven kansalaisopisto. Korpiaholle myönnettiin kehitystyöstä Pohjois-Savon Pro Maaseutupalkinto vuonna 1999. Ryhmä on ollut muutamia vuosia jäsenyydeltään suljettu mutta parantuneen markkinatilanteen ansiosta haemme nyt uusia jäseniä joukkoomme.

Voit olla kokenut tarhaaja tai vasta ensi askeleita ottava yhteistyöstä kiinnostunut mehiläisalan aloittava; Tervetuloa joukkoomme!